Flirtkurser och andra inspirationsföreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

- Hur du eller ditt företag når

 full potential

Jag erbjuder tre olika inspirationsföreläsningar. Alla föreläsningar kan anpassas efter målgrupp och önskemål. 


Möjlighet finns att addera en workshop för att förankra och befästa lärdomarna från föreläsningen i företaget.

VILKEN FÖRELÄSNING PASSAR DIG?

FLIRTKURS - Lyckade kundmöten och personliga kontakter


En inspirationsföreläsning som gör att du lyckas med dina affärer
samtidigt som du är omtyckt och inger förtroende.

FÅ FART PÅ HJÄRNANS

MÅ BRA-HORMONER
- Den vuxnes biljett till lycka


En inspirationsföreläsning som lär dig hur du kan påverka både dig själv och din omgivning positivt.

HÄLSA & NÄRING FÖR ÖKAD ENERGI - Rätt näring påverkar både din mentala och fysiska hälsa


En inspirationsföreläsning som ger dig redskapen till ett friskare och gladare liv.

Vågar du hoppa?