Flirtkurser och andra inspirationsföreläsningar

FÅ FART PÅ HJÄRNANS MÅ BRA-HORMONER

- Den vuxnes biljett till lycka

Detta är en inspirationsföreläsning som lär dig hur du kan påverka både dig själv och din omgivning positivt

Konsten att hålla sig frisk både fysiskt och psykiskt. Denna förmåga har vi människor att påverka vårt liv, vår hälsa och lycka.


Denna föreläsning handlar om hur vi kan få fart på kärlekshormonerna (må bra-hormonerna) som om vi var förälskade även om vi inte har en partner.
Någon kanske tänker ”Jag vet nog vad som gör mig lycklig. Det är bara och sätta på TV:n, snart vågar man väl inte ens gå ut.” Någon annan kanske tänker ”Få se vad denna föreläsning kan ge. Jag kanske får en ny vinkel som gör mig lyckligare.”


Det intressanta är att båda har rätt. Du får det du fokuserar och tror på. När föreläsningen är över så tror jag att alla förstår att valet är vårt eget.


• Tankens kraft
• Få fart på kärlekshormonerna (må bra-hormonerna)
• Hormonet som förebygger alzheimer och depression
• Åtta stegs lyckocirkel


Denna kunskap borde alla ha för att påverka sitt eget liv och därigenom påverka sin omgivning. Denna föreläsning ger dig biljetten till lycka, både fysiskt och psykiskt.Vem passar föreläsningen?


Denna föreläsning passar på utbildningsdagar och kickoffer, inför nytt år, efter semestern eller efter en omorganisation. Föreläsningen kan kombineras med workshops för att befästa förändringsprocessen och hitta lyckobiljetten att ha nytta av resten av livet. 


Live eller online.

Intresserad av workshop?


Inspirationsföreläsningen kan kombineras med en workshop där Anneli Veikkosdotter faciliterar ett arbetsmöte där gruppen har uppdraget att ta fram resultatet. Anneli håller i mötet och ser till att alla kommer till tals och olika aspekter och infallsvinklar tas till vara.

Vågar du hoppa?